Sözlükte "yargı" ne demek?

1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
2. Yasalara göre mahkemece .bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kazayargı

Cümle içinde kullanımı

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
- Anayasa

Yargı kelimesinin ingilizcesi

adj. juridical
n. bar, deliverance, judgement [Brit.], judgment, jurisdiction, justice, provision, ruling, sentence, verdict

--Reklam--